Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Dobrodošli Aida Korman!

Ovi uvjeti i pravila opisuju pravila i propise za korištenje web stranice Aida Korman, koja se nalazi na https://aidakorman.com.

Pristupanjem ovoj web stranici pretpostavljamo da prihvatate sve odredbe i uslove. Nemojte nastaviti koristiti Aida Korman ako se ne slažete sa svim uvjetima i odredbama navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se odnosi na uslove korištenja: 'Klijent', 'Vi' i 'Vaš' se odnosi na Vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu i koja je u skladu sa uslovima i odredbama kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naš“ i „Nas“, odnosi se na našu Društvo. 'Stranka', 'stranke' ili 'nas' odnosi se i na klijenta i na nas same. Svi uvjeti se odnose na ponudu, prihvaćanje i razmatranje plaćanja potrebnih za poduzimanje procesa naše pomoći klijentu na najprimjereniji način za izričitu svrhu zadovoljavanja potreba klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Društva, u skladu sa i podleže važećem zakonu Bosne i Hercegovine. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, kapitalizaciji i / ili on / ona ili oni, smatra se zamjenjivim i stoga se odnosi na isto.

Kolačići

Mi koristimo kolačiće. Pristupanjem Aida Korman, pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa Aida Korman-ovom Politikom privatnosti.

Većina interaktivnih web stranica koristi kolačiće kako bi nam omogućili da dohvatimo korisničke detalje za svaku posjetu. Kolačiće se koriste na našoj web stranici kako bi se omogućilo funkcioniranje određenih područja kako bi se olakšalo ljudima koji posjećuju našu web stranicu. Neki od naših partnerskih / reklamnih partnera također mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Aida Korman i / ili njeni davatelji licenci posjeduju prava intelektualne svojine za sav materijal o Aida Korman. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovo možete pristupiti od Aida Korman za Vašu osobnu upotrebu podložno ograničenjima navedenim u ovim odredbama i uvjetima.

Ne smijete:

 • Objaviteimaterijal iz Aida Korman
 • Prodaja, iznajmljivanje ili pod-licencni materijal od Aida Korman
 • Reproducirati, kopirati ili kopirati materijal iz Aida Korman
 • Ponovno distribuirati sadržaj iz Aida Korman

Ovaj Sporazum će početi na dan ovog ugovora.

Dijelovi ove web stranice nude korisnicima mogućnost postavljanja i razmjene mišljenja i informacija u određenim područjima web stranice. Aida Korman ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Aide Korman, njenih agenata i / ili filijala. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja postavlja svoje stavove i mišljenja. Do mjere dopuštene primjenjivim zakonima, Aida Korman neće biti odgovorna za komentare ili za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzročene i / ili pretrpljene kao rezultat bilo kakve upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara ove web stranice.

Aida Korman zadržava pravo da prati sve komentare i uklanja sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uvjeta i odredbi.

Vi garantujete i zastupate:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj web-lokaciji i da imate sve potrebne licence i saglasnosti da to učinite;
 • Komentari ne krše nikakva prava intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti.
 • Komentari neće se koristiti za traženje ili promicanje poslovnih ili običajnih ili prezentiranih komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim putem dodijelite Aida Korman neekskluzivnu licencu za korištenje, reprodukciju, uređivanje i autorizaciju drugih za korištenje, reprodukciju i uređivanje bilo kojeg od vaših komentara u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Linkanje na naš sadržaj

Sljedeće organizacije mogu se povezati na našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Online distributeri kataloga mogu se povezati na našu web stranicu na isti način na koji se povezuju na web stranice drugih poslovnih subjekata; i
 • Široko akreditirani poslovni subjekti osim traženja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i humanitarnih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smiju povezivati na našu web stranicu.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije na web-mjestu sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobrenje ili odobrenje povezujuće strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje od sljedećih vrsta organizacija:

 • poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • sajtovi dot.com zajednice;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • online distributeri direktorijuma;
 • internetski portali;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Mi ćemo odobriti zahtjeve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama ili prema našim akreditiranim firmama; (b) organizacija nema negativne evidencije kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperveze kompenzira odsustvo Aide Korman; i (d) veza je u kontekstu općih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobravanje ili odobravanje povezujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u stavu 2 gore i zainteresirani ste za povezivanje s našom web stranicom, morate nas obavijestiti slanjem e-maila Aidi Korman. Molimo vas da uključite svoje ime, ime vaše organizacije, podatke za kontakt kao i URL vašeg sajta, listu svih URL-ova sa kojih nameravate da se povežete sa našim veb-sajtom, kao i listu URL-ova na našem sajtu na koje želite veza. Pričekajte 2-3 tjedna za odgovor.

Odobrene organizacije mogu linkati na našu web stranicu kako slijedi:

 • Koristeći naše korporativno ime; ili
 • Korištenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan; ili
 • Korištenjem bilo kojeg drugog opisa naše web-lokacije koja je povezana s tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na web-lokaciji osobe koja ih povezuje.

Neće se dozvoliti upotreba logotipa Aida Korman ili drugih umjetničkih djela za povezivanje bez ugovora o licenciranju zaštitnog znaka.

Okviri

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, ne smijete stvarati okvire oko naših web stranica koje na bilo koji način mijenjaju vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na Vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih potraživanja koja se povećavaju na Vašoj web stranici. Nijedan link (e) ne bi se trebao pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može tumačiti kao klevetnički, opsceni ili kriminalni, ili koja krši, inače krši, ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih lica.

Rezervacija prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve linkove ili bilo koji poseban link na našu web stranicu. Vi odobravate da odmah uklonite sve linkove na našu web stranicu na zahtjev. Takođe zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove odredbe i uslove i politiku povezivanja. Stalnim povezivanjem na našu web stranicu, pristajete da budete obavezani i slijedite ove uslove i odredbe.

Uklanjanje linkova sa naše web stranice

Ako na bilo kom sajtu pronađete bilo koji link koji je uvredljiv iz bilo kojeg razloga, slobodno nas kontaktirajte i obavijestite nas u svakom trenutku. Mi ćemo razmotriti zahtjeve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni da to učinimo ili da vam direktno odgovorimo.

Ne osiguravamo da su informacije na ovoj web stranici ispravne, ne jamčimo njihovu potpunost ili točnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da je materijal na web stranici ažuriran.

Odricanje

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na naš veb sajt i korišćenje ovog veb sajta. Ništa u ovom odricanju neće:

 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili osobnu povredu;
 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za prijevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dopušten primjenjivim zakonom; ili
 • isključite bilo koju od naših ili vaših obaveza koje možda nisu isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti navedene u ovom Odjeljku i drugdje u ovom odricanju od odgovornosti: (a) podliježu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja od odgovornosti, uključujući obaveze koje proizlaze iz ugovora, u deliktu i za kršenje zakonske dužnosti.

Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje bilo koje prirode.