02 Naslovna desno Sarajevo 2011

Odabir kolekcija

Look Book

Aida Korman
Sicilija 2015
Resort Kolekcija
Herceg Novi 2017
Aida Korman
Budimpešta 2015
Modni performans
Dubrovnik 2015
Who is Slavic
Sicilija 2011
Primavera Remake
Podgorica 2010
Od Kulina Bana
Beograd 2010
Miss Jugoslavije
Ad Modum Bosniesem
Dubai 2007
Aida Korman
Sicilija 2015
Resort Kolekcija
Budimpešta 2017
Bosnian Bride
Budimpešta 2015
Who is Slavic
Sicilija 2011
Od Kulina Bana
Kotor 2010
Ad Modum Bosniesem
Dubai 2007
Aida Korman
Sicilija 2015
Resort Kolekcija
Budimpešta 2017
Bosnian Bride
Budimpešta 2015
Aida Korman za Pumu
Sarejevo 2011
Who is Slavic
Sicilija 2011
Aida Korman
Kotor 2010
Od Kulina Bana
Banjaluka 2010
Aida Korman
Dubai 2007
Primavera 1426
Utveggio Dvorac
Palermo 2006
Aida Korman
U čast Princa Egona Von Furstenberga
Palermo 2006
Aida Korman
Miss Paname
Sicilija 2005
Ad Modum Bosniesem
Beograd 2004
Miss Paname
Ad Modum Bosniesem
Sicilija 2005
Ad Modum Bosniesem
Beograd 2004
Ad Modum Bosniesem
Rim 2004
Ad Modum Bosniesem
Rim 2004
Ad Modum Bosniesem
Rim 2004
Aida Korman
Sicilija 2015
Aida Korman
Sicilija 2015
Aida Korman
Sicilija 2015
Resort Kolekcija
Herceg Novi 2017
Resort Kolekcija
Budimpešta 2017
Resort Kolekcija
Budimpešta 2017
Aida Korman
Budimpešta 2015
Bosnian Bride
Budimpešta 2015
Bosnian Bride
Budimpešta 2015
Modni performans
Dubrovnik 2015
Who is Slavic
Sicilija 2011
Aida Korman za Pumu
Sarejevo 2011
Who is Slavic
Sicilija 2011
Who is Slavic
Sicilija 2011
Primavera Remake
Podgorica 2010
Od Kulina Bana
Beograd 2010
Od Kulina Bana
Banjaluka 2010
Od Kulina Bana
Kotor 2010
Aida Korman
Kotor 2010
Miss Jugoslavije
Ad Modum Bosniesem
Dubai 2007
Ad Modum Bosniesem
Dubai 2007
Aida Korman
Dubai 2007
Primavera 1426
Utveggio Dvorac
Palermo 2006
Aida Korman
U čast Princa Egona Von Furstenberga
Palermo 2006
Aida Korman
Miss Paname
Sicilija 2005
Miss Paname
Ad Modum Bosniesem
Sicilija 2005
Ad Modum Bosniesem
Beograd 2004
Ad Modum Bosniesem
Beograd 2004
Ad Modum Bosniesem
Rim 2004
Ad Modum Bosniesem
Rim 2004
Ad Modum Bosniesem
Rim 2004