Aida

Korman

Bosanska i Italijanska modna dizajnerica

Aidine kolekcije prepoznatljive su po originalnoj izradi pri kojoj kombinuje prastare tehnike ručnih zanata sa modernom tehnologijom i svjetskim trendovima. Aidina vizija mode oslikava kulturološki identitet Balkana, njegove različitosti, varijacije i opasnosti kao i njenu naklonost svim njegovim kulturama i utjecajima – slavenskim, italijanskim, turskim, vizantijskim, mađarskim, francuskim, sjevernoafričkim islamskim – stvarajući jedinstvenu vezu između Istoka i Zapada. Baš kao što je i Aidin životni put i jezici koje tečno govori. Aida je zvanje modnog dizajnera stekla u Italiji na Istituto Europeo di Design.